Jūsu uzņēmumam ir iespēja īstenot ilgtermiņa korporatīvās sociālās atbildības programmas un projektus sadarbībā ar biedrību "Cerību spārni". 

Par sadarbību ar uzņēmumiem vairāk pastāstīs biedrības vadītāja Eva Viļķina, eva.vilkina@ceribusparni.lv, tālr. +371 26371923.

Uzņēmuma ieguvumi ziedojot: 

 • Biedrībai "Cerību spārni" ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tāpēc uzņēmumi saņem Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās nodokļu atlaides.
 • Pozitīvu iniciatīvu novērtēs uzņēmuma esošie un potenciālie klienti, sadarbības partneri un darbinieki.
 • Biedrības dalībnieki, darbinieki, dalībnieku radinieki un atbalstītāji,  iespējams, ir Jūsu uzņēmuma nākamie klienti, sadarbības partneri vai darbinieki.

Kā Jūsu uzņēmums var palīdzēt biedrībai "Cerību spārni"?

 • Vienreizējs ziedojums;
 • Regulārs ziedojums, uzņēmumam pašam nosakot ziedojuma apjomu un biežumu;
 • Mērķziedojums, piemēram, atbalsts konkrētai biedrības labdarības akcijai, terapijām, u.c.;
 • Uzņēmuma pakalpojumu sniegšana bez maksas;
 • Mantiskie ziedojumi;
 • Ziemassvētku vai korporatīvo dāvanu iegāde no mūsu sociālā uzņēmuma "VISI VAR";
 • Ziemassvētku dāvanu iegādei paredzēto līdzekļu ziedošana;
 • Darba nodrošināšana mūsu dalībniekiem.

Atvieglojumi ziedotājiem:

Nodokļa maksātājs, kas veicis ziedojumu sabiedriskā labuma organizācijai, taksācijas gadā var izvēlēties vienu no tālāk minētajiem atvieglojumiem par ziedojumiem: 

 • Neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas; vai
 • Neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāts VSAOI; vai
 • samazināt taksācijas periodā maksājamo UIN, par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm, par 85% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30% no UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.

Ierobežojumi – nodokļu atvieglojumu nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • ziedojums veikts ar ziedotāju saistītai personai;
 • ziedojums veikts ar atlīdzības raksturu;
 • ja ir nodokļa parāds.

Vēstule par atbalstu ziedotājiem(PDF)

Atvieglojumi ziedotājiem: trīs modeļi 

Modelis nr.2
Modelis nr. 3
Paldies ikvienam uzņēmumam, kas mūs atbalsta! Bez šādas palīdzības daudzu mūsu projektu īstenošana nebūtu iespējama.