Privātpersonas un uzņēmumi, kuri ziedo līdzekļus vai mantu sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgi saņemt likumā noteiktos nodokļu atvieglojumus.

Ikvienam atbalstītājam un ziedotājam ir tiesības pārliecināties par līdzekļu izmantošanu atbilstoši mērķim. Mēs ar prieku nodrošināsim nepieciešamo informāciju!

1. Vai es varu saņemt nodokļu atvieglojumus kā privātpersona?
Fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.

2. Vai es varu saņemt nodokļu atvieglojumus kā juridiska persona?
Juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt trīs dažādos veidos.

Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:

1. neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
2. neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
3. samazināt taksācijas periodā par aprēķinātajām dividendēm aprēķināto UIN
par 85 % no ziedotās summas, nepārsniedzot 30 % no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.

Minētie ierobežojumi attiecas uz pārskata gadā veikto ziedojumu kopsummu.

Biedrība piedāvā ikvienam noslēgt ziedojuma līgumu.