Jūsu uzņēmumam ir iespēja īstenot ilgtermiņa korporatīvās sociālās atbildības programmas un projektus sadarbībā ar biedrību "Cerību spārni".

Kādi ir Jūsu uzņēmuma ieguvumi?

Pozitīvu iniciatīvu novērtēs uzņēmuma esošie un potenciālie klienti, sadarbības partneri un darbinieki.

Biedrības dalībnieki, darbinieki, dalībnieku radinieki un atbalstītāji, iespējams, ir Jūsu uzņēmuma nākamie klienti, sadarbības partneri vai darbinieki.

Biedrībai "Cerību spārni" ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tāpēc uzņēmumi saņem Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās nodokļu atlaides.

Kā Jūsu uzņēmums var palīdzēt biedrībai "Cerību spārni"?

Mēs esam pateicīgi par jebkādu palīdzību un atbalstu. Izvēlieties sava uzņēmuma iespējām atbilstošāko!

 • Vienreizējs ziedojums;
 • Regulārs ziedojums, uzņēmumam pašam nosakot ziedojuma apjomu un biežumu;
 • Mērķziedojums, piemēram, atbalsts konkrētai biedrības labdarības akcijai, terapijām, u.c.;
 • Uzņēmuma pakalpojumu sniegšana bez maksas;
 • Mantiskie ziedojumi;
 • Ziemassvētku vai korporatīvo dāvanu iegāde no mūsu sociālā uzņēmuma "VISI VAR";
 • Ziemassvētku dāvanu iegādei paredzēto līdzekļu ziedošana;
 • Darba nodrošināšana mūsu dalībniekiem.

Mūsu ziedojumu konti: 

 LV38UNLA0050014911298, AS SEB banka
 LV88HABA0551017689099, AS Swedbank

Par sadarbību ar uzņēmumiem vairāk pastāstīs biedrības vadītāja Eva Viļķina, eva.vilkina@ceribusparni.lv, tālr. +371 26371923

 Paldies ikvienam uzņēmumam, kas mūs atbalsta! Bez šādas palīdzības daudzu mūsu projektu īstenošana nebūtu iespējama.

Nodokļu atlaides ziedotājiem:

Nodokļa maksātājs, kas veicis ziedojumu sabiedriskā labuma organizācijai, taksācijas gadā var izvēlēties vienu no tālāk minētajiem atvieglojumiem par ziedojumiem:

 • Neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas; vai
 • Neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāts VSAOI; vai
 • samazināt taksācijas periodā maksājamo UIN, par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm, par 85% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30% no UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.

Ierobežojumi – nodokļu atvieglojumu nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • ziedojums veikts ar ziedotāju saistītai personai;
 • ziedojums veikts ar atlīdzības raksturu;
 • ja ir nodokļa parāds.

Ziedojumu modeļu vizualizācija 

Vēstule par atbalstu ziedotājiem: .pdf