Biedrība „Cerību spārni” ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras darbība vērsta uz cilvēku ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā, tiesību un interešu aizstāvību, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanu. 

Biedrības darbība ikdienā vērsta uz:

  • personu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu intergrāciju sabiedrībā;
  • personu ar invaliditāti tiesību un interešu aizstāvību;
  • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu;
  • sociālās iekļaušanas veicināšanu;
  • pilsoniskās sabiedrības attīstību;
  • nodarbinātības veicināšanu sociāli mazaisargātām grupām;
  • izglītojošu pasākumu organizēšanu;
  • sociālo pakalpojumu sniegšanu;
  • sociāli nozīmīgu projektu īstenošanu;
  • brīvprātīgā darba attīstību.                               

"Mēs katrs varam nonākt situācijā, kad jālūdz palīdzība citiem. Atvērsim savas sirdis, domāsim par līdzcilvēkiem un dalīsimies ar prieku tik, cik katram ir iespējams!"
 - Eva Viļķina (Biedrības "Cerību spārni" un sociālā uzņēmuma "Visi Var" izveidotāja un vadītāja)

Vairāk uzzini biedrības oficiālajā vietnē: https://www.ceribusparni.lv/