Kopīgas aktivitātes, tradīcijas un svētki saliedē komandu un veicina lojalitāti darba vietai. Pēc motivējošiem pasākumiem mēs dodamies savos darba pienākumos ar vēl lielāku enerģiju, kas ir ļoti būtiska veicot sociālo darbu!

Par tradīciju kļuvusi kopīga tējas pauze darba dienu rītos, kur kolēģiem ir iespēja uzzināt aktualitātes par biedrības darbu un citus jaunumus, kā arī, labāk iepazīt vienam otru, tādējādi uzlabojot savstarpējo sadarbību. Tējas pauze tiek ieturēta visās biedrības pakalpojumu sniegšanas vietās vienlaicīgi. 

Paplašinoties biedrības pakalpojumu klāstam un pakalpojumu sniegšanas vietām, regulāri notiek pieredzes apmaiņas braucieni pie kolēģiem un savstarpējās pieredzes apmaiņa.

Kopā ar mūsu bērniem un "jauniešiem" - pakalpojumu saņēmējiem, mēs svinam gadskāru ieražu svētkus – Lieldienas, Līgo, Ziemassvētkus un citus. Tādējādi mēs kopā iepazīstam tradīcijas un attīstām prasmes dekorēšanas, galda klāšanas, maltītes gatavošanas un citās ikdienā nozīmīgās jomās. 

Esam aizsākuši tradīciju ar skaistiem svētkiem atzīmēt katras grupu mājas atklāšanas dienu, pirmo darbības gadu un piecgadi.

Mūsu pirmajā izveidotajā grupu mājā “Cerību māja” katru gadu tiek svinēti "Dārza svētki", kur tiek gaidīti mūsu darbinieki un jaunieši no visiem pakalpojumiem, kā arī mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri.

Katros svētkos pieņemts pateikties darbiniekiem par ieguldīto darbu, jo tas apliecina, ka darba devējs apzinās tā nozīmi un vērtību kopīgo mērķu sasniegšanā. Par ieguldījumu veicot brīvpārtīgu darbu, tiek pasniegta īpaša pateicība katram atsevišķi. 

Gada nogalē biedrība organizē svinīgu pasākumu, kurā darbinieki saņem atzinību par ieguldījumu un cieņpilnu attieksmi, nodrošinot cilvēkiem ar invaliditāti kvalitatīvus pakalpojumus, piedaloties brīvprātīgajā darbā un citās aktivitātes.

Katru vasaru biedrības vadītāja rīko pārsteiguma braucienu vairāku dienu garumā uz kādu no skaistākajām Latvijas vietām.

Mēs ticam, ka pozitīva vide darba vietā ilgtermiņā palīdz darba mērķu sasniegšanā!