Biedrībai “Cerību spārni” ir jāizpērk grupu māja “Cerību māja” - nekustamais īpašums Siguldas novadā ar nosaukumu “Kārkli”. Šis īpašums ir vienīgās mājas 14 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Labdarības akcijas “MĀJĀM BŪT!” mērķis ir iegādāties šo nekustamo īpašumu, lai jaunieši varētu saglabāt savas mājas!

 Biedrības “Cerību spārni” jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem par savām mājām, jau sešus gadus, sauc grupu māju “Cerību māja”, kas atrodas Siguldas novada “Kārklos”. Lai jauniešiem būtu iespēja palikt savās mājās, nepieciešams Tavs sirds siltums, Tavas labās domas, līdzdalība un ziedojums. Daļai jauniešu šīs ir vienīgās mājas. Kopā ir paveikts ļoti daudz - labiekārtota vide, sakopta un izveidota saimniecība, par kuru jaunieši paši rūpējas, iekārtots dārzs un apkārtne, kā arī, izveidota kokapstrādes darbnīca.

 Mums ir tikai viena iespēja - nekustamais īpašums ir jāizpērk, tāpēc biedrība “Cerību spārni” aicina iestāties par katra jaunieša iespēju būt mājās.

Ieskaties "Cerību mājā"

Lai Jūs spētu vairāk iepazīt jauniešus, aicinām noskatīties video "Mūsu stāsti", kurus iespējams atrast galerijā vai šeit. Iepazīsti "Cerību mājas" jauniešus! 

Ziedo labdarības akcijai “MĀJĀM BŪT!”