Privātpersonas un uzņēmumi, kuri ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgi saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus.

Ikvienam atbalstītājam un ziedotājam ir tiesības pārliecināties par līdzekļu izmantošanu
atbilstoši mērķim. Mēs ar prieku Jūs nodrošināsim ar nepieciešamo informāciju.

1. Vai es varu saņemt nodokļu atvieglojumus kā privātpersona?
Fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.

2. Vai es varu saņemt nodokļu atvieglojumus kā juridiska persona?
Juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma
(12.pants) noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām
nodokli var samazināt trīs dažādos veidos.
Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:
1. neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 %
apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
2. neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 %
no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba
samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
3. samazināt taksācijas periodā par aprēķinātajām dividendēm aprēķināto UIN
par 85 % no ziedotās summas, nepārsniedzot 30 % no aprēķinātās uzņēmumu
ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.

Minētie ierobežojumi attiecas uz pārskata gadā veikto ziedojumu kopsummu.

Biedrība piedāvā ikvienam noslēgt ziedojuma līgumu.