GLEZNAS IR NOKĻUVUŠAS PIE ĪPAŠNIEKIEM

GALVENĀ LAPA

Komentārs
Paldies visiem, kas atsaucās uz Labdarības izsoli, gleznas ir devušās pie saviem jaunajiem īpašniekiem!
Milzīgs paldies Lillijai Bukšai un Gintai Goldmanei par piedalīšanos Labdarības izsolē! Paldies par Jūsu atbalstu!
Pateicamies māksliniekam Mārim Pladaram par ziedotajām gleznām, kuras priecē visu acis.

Izsolē kopīgie iegūtie līdzekļi 470.00 euro ir solis tuvāk, lai jaunieši ar garīgiem traucējumiem varētu saglabāt savas mājas, kuras daudziem tā ir vienīgā dzīvesvieta.

Informācija par labdarības akciju "MĀJĀM BŪT!' - www.labdaribaibut.lv
Ziedojuma tālrunis: 90006661 (viens zvans 4,27 EUR)
Ziedojums kontā:
LV38UNLA0050014911298
Biedrība “Cerību spārni”
Reģ. Nr. 40008078885
SEB banka” AS, UNLALV2X
Maksājuma mērķis - ziedojums akcijai "Mājām Būt!"

Mēs novērtējam katru, kas palīdz! Jums ir laba sirds!

Pievienot komentāru

Email again: